Náš chov

 

Ovce Cigája

Charakteristika plemena:

Patrí medzi najstaršie pôvodné domáce plemená oviec pochádzajúce z oblasti severných brehov Čierneho mora.

Zameranie chovu:

Plemeno s kombinovanou úžitkovosťou: produkcia vlny, mlieka a mäsa chované pastevným spôsobom.

 

 

 

 

 

Morky

Morky sú našimi najväčšími kurovitými vtákmi. Boli domestikované z divej morky v strednej Amerike. Do Európy sa dostali v roku 1492 po objavení Ameriky. Veľmi rýchlo sa rozšírili do západnej Európy, do strednej Európy a na Slovensko sa dostali až v 19. storočí.

Na gazdovskom dvore sa chovajú dva druhy. Jedným znich je Big 6, ktorý sa vyznačuje dobrou telesnou konštrukciou, výborným rastom a zdravotným stavom. Druhým druhom je hybrid XL, ktorý je ešte efektívnejší v raste a hmotnosti moriek. Samička dosahuje váhu do 15 kg a samec do 25 kg hmotnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kura domáca

Kura domáca je druh kurotvarých vtákov. Je jedným z najrozšírenejších domácich zvierat. Je chovaná predovšetkým na mäso.