O nás

 

 

Cesta k dnešnému gazdovskému dvoru nebola jednoduchá. Do roku 1990 patrila farma pod JRD (jednotné roľnícke družstvo) Dolná Nitra. Bola tu rozšírená živočíšna výroba, resp. chov ošípaných, hovädzieho dobytka, koní a hydiny.

Po rozpade JRD bola prerobená celá farma výlučne na profesionálny chov hydiny, kde tiež počas rokov nastali veľké zmeny. V súčasnosti je farma určená predovšetkým na chov moriek a brojlerových kurčiat. Extenzívne tu držíme aj ovce plemena Cigája a Ill de france, ktoré slúžia ako "živé kosačky".

Súčasťou gazdovského dvora je aj rastlinná výroba. Hlavnými pestovanými plodinami sú husto siate obilniny a kukurica. Zo špecializovanej rastlinnej výroby môžme spomenúť zeleninársku výrobu, ktorá je tiež jedným z nosných pilierov gazdovského dvora.

Tieto odvetvia majú význam z hľadiska histórie, obnovy chovu a pestovania v tradičných podmienkach rodinných fariem.